Nieuws

Nieuwe oproep Peterschapsprojecten

Via een nieuwe oproep Peterschapsprojecten wil de Vlaamse overheid het ondernemerschap binnen Vlaamse KMO’s professionaliseren door ervarings- en kennisuitwisseling. Ondernemers en zelfstandigen komen in kleine groepjes en onder leiding van een peter samen om van elkaar te leren en hun netwerk uit te bouwen. In de oproep 2012 staan 6 thema’s centraal, namelijk specifieke sectorale behoeften, doelgroepenbeleid, vergroening, professionalisering van de zorgsector, de combinatie werk-gezin bij ondernemers en zelfstandigen en de ondersteuning van (familiale) opvolging en overname. Uiterste indieningsdatum is 9 april 2013 om 12.00 uur.

12/02/2013

Nieuwe oproep Brugprojecten

Met deze oproep wil de Vlaamse overheid samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en de bedrijfswereld steunen die tot doel hebben het ondernemerschap bij de schoolgaande jeugd te stimuleren. De hoofddoelstelling van deze nieuwe oproep is samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven ondersteunen, ter stimulering van het Nieuw Industrieel Beleid, en ter ondersteuning van de studiekeuze voor techniek en technologie. Deadline indiening: tot en met 15 april 2013, 12.00 uur. Infosessie op 5 februari 2013 om 13.30 uur.

31/01/2013

In de media: Topstarter

Vanaf maandag 4 februari zendt Eén Topstarter uit, een nieuw programma waarin drie Vlaamse topondernemers op zoek gaan naar de beste startende ondernemer van Vlaanderen.

29/01/2013

Nieuwe oproep Starters

Met deze oproep wil de Vlaamse overheid projecten ondersteunen die zich inzetten op mensen die net gestart zijn met een onderneming of jonge ondernemingen. Het thema van deze oproep heeft betrekking op generieke projecten naar starters en specifieke doelgroepen. In het generieke luik wordt er ruimte voorzien voor steun voor het informeren, inspireren en coachen van starters. Verder zijn er in de oproep drie luiken gericht op specifieke doelgroepen, namelijk ‘starters in creatieve sectoren’, ‘starters in kennisintensieve diensten & vrije beroepen’ en ‘kennisgebaseerde bedrijven en spin-offs’. Deadline indiening: tot en met 25 april 2013, 12.00 uur. Infosessie op 5 februari 2013 om 15.30 uur.

22/01/2013

Nieuwe oproep Faillissementspreventie

Deze projectoproep heeft als doel om ondernemingen die in moeilijkheden dreigen te komen of geconfronteerd worden met continuïteitsbedreigende elementen pro-actief te benaderen. Daarnaast kunnen ook vormen van eerstelijnsadvies en nazorg worden aangeboden voor zover de additionaliteit met het aanbod van het Agentschap Ondernemen duidelijk aangetoond is. Deadline indiening: tot en met 1 maart 2013, 12.00 uur. Infosessie op 31 januari 2013 om 15.30 uur.

18/01/2013

Categorieën

Kalender

<  
  >
m d w d v z z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Download .ics-bestand

Documenten

application/pdf icon
Challengers: hun kenmerken en succesfactoren(PDF)
STUDIE

di, 09/04/2013

"Challengers" zijn de uitdagers die concurrentie op de deelmarkten moeten bevorderen en innovatie moeten stimuleren. Maar hoe herkennen we deze uitdagers en hoe kunnen we ze versterken?

external doc icon
Tweemeting Ondernemerschap en Onderwijs 2012 - NL
STUDIE

ma, 08/04/2013

Het bevorderen van ondernemen in het onderwijs en het dichterbij brengen van onderwijs en bedrijfsleven is één van de speerpunten van het Nederlandse ondernemerschaps- en innovatiebeleid. In 2007 is een nulmeting uitgevoerd, gevolgd door een eenmeting in 2010.

Sitemap

© 2010 Agentschap Ondernemen

Vlaamse Overheid Vlaanderen in Actie
Sluit mediabalk
http://www.youtube.com/v/5a51uq9QgVw